Всички модели кутийки


Кутия № 1
Размери
86 x 58 x 36
Цветове
бял и черен

Кутия №1-1
Размери
86 x 58 x 28
Цветове
бял и черен

Кутия № 2
Размери
110 x 72 x 50
Цветове
черен

Кутия №2-1
Размери
110 x 72 x 37
Цветове
бял и черен

Кутия № 3
Размери
70 x 42 x 26
Цветове
бял и черен

Кутия № 4
Размери
100 x 58 x 46
Цветове
бял и черен

Кутия № 5
Размери
70 x 42 x 26
Цветове
бял и черен

Кутия № 77
Размери
77 x 60 x 26
Цветове
бял и черен

Кутия № 78
Размери
58 x 60 x 26
Цветове
бял и черен

Кутия № 79
Размери
42 x 60 x 26
Цветове
бял и черен

Кутия № 9
Размери
57 x 36 x 20
Цветове
бял и черен

Кутия № 10
Размери
82 x 46 x 22
Цветове
бял и черен

Кутия № 11
Размери
104 x 85 x 45
Цветове
бял и черен

Кутия № 12
Размери
104 x 85 x 52
Цветове
бял и черен

Кутия № 14
Размери
95 x 92 x 44
Цветове
бял и черен

Кутия № 15
Размери
100 x 58 x 46
Цветове
бял и черен